T r a n s p o r t  &  w e g v e r v o e r

Titel: Drive

Opdrachtgever: Randstad Transport

Doelgroep: vrachtwagen- en buschauffeurs

Formule: personeelsblad voor chauffeurs die werken via Randstad Transport met informatie over ontwikkelingen binnen het bedrijf, praktische tips, ervaringen en verhalen van collega’s over het werk op de bus en de vrachtwagen

Werkzaamheden: redactie, journalistiek, eindredactie, productie
Titel: Nieuwsbrief MCT

Opdrachtgever: MobiliteitsCentrum transport

Doelgroep: werkzoekende vrachtwagenchauffeurs

Formule: e-mailnieuwsbrief voor werkzoekende chauffeurs met verhalen en tips van lotgenoten, informatie over de dienstverlening van het MobiliteitsCentrum en de inzet van de sociale partners in het wegvervoer om chauffeurs voor de branche te behouden

Werkzaamheden: journalistiek, redactie, productiebegeleiding
Titel: Nieuwsbrief Transport

Opdrachtgever: Randstad Transport

Doelgroep: management, planners en directeuren van transportondernemingen

Formule: e-mailnieuwsbrief met een mix van branche-informatie, economische ontwikkelingen, tips, visies, achtergrondverhalen, informatie en cases over de dienstverlening van Randstad Transport

Werkzaamheden: journalistiek, redactie

Titel: Trends in transport

Opdrachtgever: Reed Elsevier/PricewaterhouseCoopers

Doelgroep: ondernemers, topmanagers, directeuren, financieel managers, commissarissen

Beschrijving: jaarboek met een analyse over de gang van zaken en trends in de transportsector, gevolgd door de kerncijfers van de grootste bedrijven uit deze bedrijfstak

Werkzaamheden: journalistiek, redactie, eindredactie
Titel: RTD Courant

Opdrachtgever: Randstad Transport

Doelgroep: intercedenten van Randstad Transport

Formule: personeelsblad voor en door medewerkers van Randstad Transport met als leidraad kennis delen. Veel aandacht voor tips om het werk beter en slimmer te doen, succes- en faalfactoren, en ontwikkelingen in de organisatie en de transportmarkt

Werkzaamheden: redactie, journalistiek, eindredactie, productiebegeleiding

Titel: GPdW Magazine

Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer

Doelgroep: management, planners en directeuren van transportondernemingen

Formule: relatiemagazine op het gebied van personeelsmanagement in het wegvervoer met aandacht voor onderwerpen als arbo, arbeidsmarkt, kwaliteitsmanagement, scholing en personeelsbeleid

Werkzaamheden: redactie, journalistiek, eindredactie, productie