M a n a g e m e n t   &  o r g a n i s a t i e

Titel: Dagelijks Beleid

Opdrachtgever: VNU Business Publications

Doelgroep: middenkadermanagers

Formule: praktisch vakblad met tips van adviseurs en organisatiedeskundigen over onder meer delegeren, motiveren, veranderen, feedback geven, waarmee de lezer direct aan de slag kan om de prestaties van medewerkers of zichzelf te verbeteren

Werkzaamheden: redactie, eindredactie
Titel: Management View

Opdrachtgever: Ventura Media/Managers Netwerk Nederland

Doelgroep: hoger management, directeuren

Formule: glossy managementblad waarin managers en directeuren vertellen over hun carrière en ambities, hun dromen en daden, hun inspiratie en succesfactoren

Werkzaamheden: redactie, journalistiek, eindredactie, productie
 


Titel: DirectieZaken

Opdrachtgever: Kluwer

Doelgroep: hoger management, directeuren, adviseurs

Formule: glossy managementblad met tips en visies van adviseurs, organisatiedeskundigen, juristen en specialisten over zaken als innovatie, fiscale wetgeving, strategie, fusies en beleggen

Werkzaamheden: redactie, journalistiek, eindredactie, productiebegeleiding

 

 


Titel: Ondernemers Tips & Signalen

Opdrachtgever: Sdu Uitgevers

Doelgroep: ondernemers, directeuren en adviseurs in het mkb

Formule: praktisch nieuwsblad met tips en trends, adviezen en ontwikkelingen op het gebied van financiën, hrm en recht, toegespitst op ondernemingen in het mkb

Werkzaamheden: redactie, eindredactie, productiebegeleiding

 

 


Titel: Strategische uitdagingen

Opdrachtgever: PricewaterhouseCoopers

Doelgroep: ondernemers, topmanagers, directeuren, financieel managers, commissarissen

Beschrijving: jaarlijks terugkerend rapport over de gang van zaken in de bouw, waaronder de titels: Krachtige fusiegolf in de bouw, Een solide basis voor succesvol ondernemerschap, Stevig fundament voor toekomstige uitdagingen

Werkzaamheden: redactie, eindredactie

 


Titel: Ondernemingsanalyses

Opdrachtgever: Reed Elsevier/PricewaterhouseCoopers

Doelgroep: ondernemers, topmanagers, directeuren, financieel managers, commissarissen

Beschrijving: serie van elf jaarboeken over de volgende bedrijfstakken: banken, verzekeringen, bouw, transport, chemie, retail, media, metalektro, ICT, telecom,
voedings- en genotmiddelen. Ieder boek bevat een analyse over de gang van zaken
en trends in de betreffende bedrijfstak, gevolgd door de kerncijfers van de grootste bedrijven

Werkzaamheden: journalistiek, redactie, eindredactie


Titel: De Bedrijfsadviseur

Opdrachtgever: Kluwer

Doelgroep: managers, directeuren

Beschrijving: serie praktische managementboeken waarin onder meer verschenen de uitgaven Leidinggeven, Doeltreffend projectmanagement en Basistechnieken voor efficiënt management

Werkzaamheden: tekst, redactie, eindredactie